GLA:D træning

GLA:D - Godt Liv med Artrose i Danmark, hos Middelfart Fysioterapi
Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D) repræsenterer et dansk evidensbaseret
initiativ, der følger de eksisterende anbefalinger for behandling af knæ- og
hofteartrose. Dette er udviklet på baggrund af erfaringer fra Sverige, hvor der er
iværksat tidlig indsats for personer med artrose i hofter og knæ i form af uddannelse
og træning samt registrering af alle data i tilhørende database.
GLAD-databasen i Danmark giver for første gang giver mulighed for at følge
patienter med artrose i knæ og hofte fra symptomdebut og indtil nu er mere end
29400 patienter registreret i databasen og der stor tilfredshed med resultaterne, hvor
størstedelen opnår øget funktionsniveau og reduktion i smerter.
Du kan deltage i GLAD, såfremt du har ledgener fra hofte og/eller knæ
Der må ikke være anden årsag til gener, f.eks tumor, inflammatorisk ledsygdom og
der må ikke være andre symptomer, der er mere udtalte end artrosegenerne; f.eks
kronisk generaliseret smerte eller fibromyalgi


Du skal have været i kontakt med sundhedsvæsenet grundet gener i hofte/knæ og
typisk vil egen læge eller ortopædkirurg lave henvisning til GLAD-forløb
Når dette er klaret kan du kontakte os på 6441 0273 og får information om, hvornår
næste GLAD-hold forventes at starte op og du kan blive skrevet på deltagerlisten.
For hele forløbet bliver egenbetalingen ca 2210 kr og er du medlem af “Danmark”,

bliver ca halvdelen refunderet derfra.

Når forløbet skal i gang, vil du blive kontaktet telefonisk af klinikkens sekretær.


Forløbet vil indeholde følgende:
En individuel konsultation med GLAD-fysioterapeut, hvor der skal besvares
spørgsmål til GLAD-registreret, laves undersøgelse, samt fysiske test og du skal
introduceres til de kommende træningsøvelser.
Herefter skal du deltage i patientuddannelse, hvor du samtidig får en gennemgang af
træningen sammen med de andre holddeltagere. Så er du klar til at starte træning,
som er 2 x ugentlig i 6 uger; ialt 12 gange.
3 måneder efter start af forløbet, skal du møde ind for at besvare spørgsmål og
gennemføre de to fysiske test igen.
Du vil desuden modtage spørgeskemaer på mail fra GLAD; ved start, efter 3
måneder og igen efter 12 måneder. Det er vigtigt, at du besvarer alle
spørgeskemaerne.