Priser

Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring.

Lægehenvisning til fysioterapi berettiger til sygesikringstilskud.

 

Oversigt over priser og tilskud

 

Honorar  Patientandel Sygesikringsandel
Første konsultation             442,73          268,74                

173,99

Normal behandling 281,50 170,87 110,63
Holdtræning 187,68 113,92 73,76
Bassintræning 187,68 113,92 73,76
Tillæg for akupunktur 30,00 30,00 0,00
Udeblivelse 160,00 160,00 0,00
Super Soles 850,00 850,00 0,00

 

Priserne justeres to gange årligt efter overenskomstens regler.

Medlemmer af  ”danmark” får refunderet ca. 50 % af betalingen. Klinikken kan elektronisk sende din regning til "danmark".

Pensionister med  helbredskort fra kommunen er berettiget til kommunalt tilskud til lægehenvist fysioterapi. Der gives tilskud op til 85 % til behandlingerne.

Ved lægehenvisning til ”vederlagsfri fysioterapi” er der ingen egenbetaling.