DDKM - Akkreditering

DDKM - akkreditering

I september 2020 blev klinikken uden anmærkninger akkrediteret iflg. Den Danske kvalitetsmodel for den fysioterapeutiske praksissektor. Akkrediteringen garanterer vore patienter god og sikker behandling, med akkrediteringen kan vi dokumentere, at vi overholder gældende love indenfor områderne:

– Den faglige kvalitet og anvendelsen af god klinisk praksis

– Patientsikkerhed

– Utilsigtede hændelser

– Patienters oplevelse af kvalitet

– Patient identifikation

– Kommunikation med patienters praktiserende læge og kommune

– Førstehjælp

– Patientjournaler, datasikkerhed og fortrolighed

– Apparatur og træningsredskaber

– Hygiejne

– Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

– Ledelses og organisering af kvalitetsarbejdet.

Det var en hård, men god proces at komme igennem. Alle på klinikken føler, at vi blev løftet i vores faglighed og at øvelsen, som vi gennemførte i fællesskab, var med til at styrke det sociale sammenhold på klinikken.

Læs mere om akkreditering her