Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi på Middelfart fysioterapi

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er som udgangspunkt målrettet personer med svært fysisk handicap.

I 2008 blev ordningen udvidet således, at den også omfattede personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er, at forbedre funktion, vedligeholde funktion eller forhale forringelse af funktion.

Vederlagsfri fysioterapi til personer svært fysisk handicap skal opfylde følgende henvisningskriterier: En diagnose som er omfattet af diagnoselisten, tilstanden er varig og medfører svært fysisk handicap, som kræver hjælpemidler hele døgnet. For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til med en progressiv sygdom gælder følgende henvisningskriterier: En diagnose som er omfattet af diagnoselisten, tilstanden er varig og at der opleves funktionsnedsættelse som følge af den progressive sygdom. Diagnosen stilles af sygehusafdeling eller en speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale. Klink her for yderligere beskrivelse af henvisningskriterierne
Vi tilbyder træning og behandling til vederlagsfrie patienter. Træningen kan bestå af individuel træning med en fysioterapeut, selvtræning efter grundig instruktion eller holdtræning. Valget af træningsform baseres på en faglig vurdering af fysioterapeuten, samt patientens præference. Holdtræning foregår i træningssalen eller i “maskinrummet“. Løbende vil deltagerne blive testet for at følge patienternes udvikling og målrette behandling og træning bedst muligt. Vederlagsfri patienter er ligeledes berettiget til manuel behandling, såfremt det af fysioterapeuten vurderes, som en relevant del af behandlingen.