GLA:D Træning

Godt Liv med Artrose i Danmark - Middelfart Fysioterapi

Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D) repræsenterer et dansk evidensbaseret initiativ, der følger de eksisterende anbefalinger for behandling af knæ- og hofteartrose. Det er udviklet på baggrund af erfaringer fra Sverige, hvor der er iværksat tidlig indsats for personer med slidgigt i hofter og knæ, i form af uddannelse og træning samt registrering af alle data i tilhørende database. Indtil nu er mere end 29400 patienter registreret i databasen og der stor tilfredshed med resultaterne, hvor størstedelen opnår øget funktionsniveau og reduktion i smerter.

Du kan deltage i GLAD, såfremt du har ledgener fra hofte og/eller knæ og har en henvisning til GLA:D-forløb fra egen læge eller ortopædkirurg. Kontakt klinikken og få information om, hvornår du kan starte på GLA:D-hold. Læs om priser her.

Forløbet vil indeholde følgende: En individuel konsultation med GLA:D-fysioterapeuterne Tina Ager og Lisbeth Duedahl, hvor der kan besvares spørgsmål til GLAD-registreret, foretages kort fysioterapeutisk undersøgelse, gennemføres fysiske test og hvor træningsprogram og øvelser introduceres. Herefter skal du deltage i patientuddannelse og træningsforløbet som er to gange om ugen i 8 uger. 3 måneder efter start af forløbet, skal du møde ind for at besvare spørgsmål og gennemføre de to fysiske test igen. Her følger fysioterapeuten op på din træning og I får en snak om at vedligeholde de gode resultater og besvarer eventuelle spørgsmål. Du vil under forløbet så sendt tre spørgeskemaer GLAD; ved start, efter 3 måneder og efter 12 måneder, ved besvarelse af spørgeskemaerne er du med til at bidrage til relevant forskning i ledsvigt.