Psykolog Kristina Schøsler

Psykolog Kristina Weis Schøsler

Autoriseret psykolog, Cand psych. Aut.

September 2023 opstarter et spændende samarbejde mellem Middelfart fysioterapi og psykolog Kristina Schøsler som opstarter privat praksis på klinikkens adresse. 

Billede af Kristina W. Schösler som er psykolog og er tilknyttet Middelfart Fysioterapi

Profil

Jeg er autoriseret psykolog og på vej imod specialist i voksen psykoterapi, som forventes færdiggjort i 2025. Igennem 12 år har jeg specialiseret mig indenfor kliniske samtaleforløb med unge, samt voksne med problemstillinger som eksempelvis: angst, stress, depression, selvværdsproblematikker, traumearbejde, kriser, overgrebssager og sorg.

Af terapeutiske retninger har jeg den toårige efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi, compassionfokuseret terapi (CFT), dialektisk adfærdsterapi som blandt andet benyttes til behandling af borderline, samt ISTDP.  Disse vil jeg tage udgangspunkt i til samtaleforløbene.

Mit arbejde

Siden 2011 har jeg arbejdet på ungdomsuddannelser blandt andet gymnasier og Handelsskoler, samt UC Syds professionsbachelor uddannelser, hvor jeg har varetaget kliniske samtaleforløb med unge. Problemstillingerne har omhandlet eksamensangst, angst, stress, depressionsbehandling og akut opståede kriser.  Jeg har ligeledes varetaget supervisionsopgaver af vejledere og andet fagpersonale, samt testet og udredt klienter. Derudover har jeg igennem de sidste 5 år arbejdet som privatpraktiserende psykolog, hvor jeg ligeledes har arbejdet med sorg, krise, traume, angst, stress og depression.

Ydelser jeg tilbyder

Psykologisk behandling af

  • Angst
  • Depression
  • Stress
  • Sorg
  • Krise
  • Traumebehandling
  • Eksamensangst

Priser

Individuelle samtaler: DKK 950,00

Varighed: ca. 50 min

Afbudsregler

Hvis du ønsker at ændre din tid eller melde afbud til din samtale, skal der gives besked hurtigst muligt og senest dagen før kl. 15. 

Ved senere afbud eller udeblivelse uden afbud afregnes for samtalen til normal pris, uanset årsagen til afbud. For klienter fra forsikringsselskaber gælder forsikringsselskabernes regler for afbud.

Betaling:

Der afregnes kontant eller mobilepay efter hver samtale. 

Samarbejde med forsikringsselskaber: Primacare, Prescriba, AS3.

KONTAKT