Palliation

Palliativ Fysioterapi - Palliation

Definition:

”Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.”

Ved Middelfart fysioterapi er fysioterapeut Maria Enderlein tilknyttet Region Syddanmarks §2 aftale om palliativ fysioterapi til uhelbredelige patienter til behandling i eget hjem. Maria Enderlein har særlige uddannelse og kompetencer til specialet.

Lindring af smerter og andre generende symptomer bekræfter livet. Fysioterapeuten tilbyder viden som kan være med til, at leve så aktivt som muligt indtil det sidste og kan samtidig kan tilbyde at være støttefunktion til familien. Formålet er, at lindre symptomer, øge funktionsevnen og derigennem fremme livskvaliteten, hvilket kan have positiv indvirkning på sygdommens forløb. Behandlingen kan med fordel indsættes tidligt i sygdomsforløbet i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse eller kurativ behandling, som for eksempel kemo- eller stråleterapi.

Er du eller en pårørende ramt af alvorlig sygdom, som eksempelvis symptomer og følger fra behandling af kræft, KOL eller hjertesygdomme, tilbydes palliativ behandling med kendte fysioterapeutiske metoder, så som massage, akupunktur, let øvelsesterapi, afspænding og åndedrætsøvelser. Det kan også være vejledning i bevægelse og hverdagsfunktioner, så du lære at økonomisere med energien så der er overskud til det som betyder mest for dig.

Palliation handler om, at forstå den enkeltes behov og derfor sætter fysiorerapeuten sig godt ind i din situation og arbejder tæt sammen med øvrigt personale.

Behandlingen kan foregå i hjemmet

Palliativ fysioterapi kræver en henvisning fra egen læge, en hospitalsafdeling eller fra et palliativt team. Afhængigt af din situation kan du enten få tilskud til behandlingen eller få behandlingen gratis. Hvis der er lavet en terminalerklæring, eller en aftale om samordnet pleje, kan der søges om fuld betaling ved kommunen.

Læs mere om den palliative indsats i region Syddanmark: