Historie

Middelfart fysioterapi er opstartet af Per Friis Madsen og Nelson Apelblat i 1990 og er med årene vokset til en stor klinik med 12 fysioterapeuter og 2 sekretærer. Klinikken har igennem årene haft forskellige adresser, men har siden 1990 hørt til under Per Friis Madsen og Nelson Apelblat i Middelfart Midtpunkt på Jernbanegade 75 i Middelfart.

Nye ejere 1. januar 2021

Ved overtagelsen 1. januar med de nye ejere Marlene E. Petersen og Maria Enderlein har det været et stort ønske at bevare den gode ånd og faglighed som vi allerede havde på klinikken og ud fra denne, skabe en fælles vision for fremtiden med fokus på udvidelse af vores virke og faglige kompetencer. Vi har måtte indse, at restriktionerne udskyder vores planlægning og intentioner, men er taknemmelige for vores fantastiske team som støtter os og hjælper til at holde et positivt fokus på situationen.

Den nye vision for Middelfart Fysioterapi er at udvikle vores potentiale for træning og behandling både indenfor og udenfor sygesikringen. Vi vil gerne udvide for specialer indenfor nye målgrupper, virksomhedsaftaler og styrke det tværfaglige samarbejde mellem faggrupper, fællesskaber og lokale aktører. Vi vil være mere synlige i lokalmiljøet og sætte fokus på at øge klinikkens faglighed gennem kurser og temadage.

Vi er allerede i gang med nyere specialer, her er samarbejdet med kommunen i Frit-valg Genoptræning hvor patienter som har fået en genoptræningsplan fra sygehuset og ikke kan få en tid til genoptræning i kommunen inden senest 7 dage efter udstedelsen, har mulighed for at få betalt sin genoptræning sammen med en fysioterapeut på klinikken.

Ligeledes er specialet Palliation indført, da fysioterapeut Maria Enderlein som er ansat ved Palliativt team i  Region Syddanmark har særlig uddannelse til at udføre. Behandlingen af alvorligt syge, med lindrende formål for at øge livskvaliteten den sidste tid foregår i samarbejde med læge og hospitalsenhed, læs mere herom her.